STORT TACK

 

Lundsbrunns Kurort erbjöd sin lediga kapacitet till Migrationsverket när behovet var störst.

Under tiden försökte vi leva upp till vad vi hade lovat
– Att ordna och skapa ett Hem åt Sveriges nyanländamänniskor”.

Vi kan med stolthet påstå att vi lyckades med uppdraget, tack vare bra personal och alla oersättliga insatser från omgivningen.

Ett stolt kapitel i Lundsbrunns Kurorts historia!

Nu när behovet av boende platser minskat avveckar vi asylboendets verksamhet. 

Vi vill passa på att rikta ett tack till;

• Lundsbrunns befolkning och goda humana grannar
• Frivilliga organisationer och entusiastiska individer
• Föreningar: Lundsbrunns byggdegård, Leion, Rotary
• Studieförbund: ABF, Folkuniversitetet, Sensus, Medborgarskolan, NBV, Studiefrämjandet
• Ideella organisationer: Läkare utan gränser …
• Vården i Västra Götalandsregionen: När Hälsan, SKAS, BVC, Folktandvården …
• Kyrkliga verksamheter: Svenska Kyrkan …
• Polisen Skaraborg
• Räddningstjänsten i Skara
• Götene kommuns alla enheter
• Migrationsverkets kontor i Mariestad
• Övriga berörda myndigheter

 

Som gjorde möjligt för oss att lyckas med vårt ärofyllda uppdrag
 - STORT TACK!


Lundsbrunns Kurort har under sin cirka 300-åriga existens alltid betjänat människor på 
ett eller annat sätt och det tänker vi fortsätta med även i framtiden.
 
                 


                          


          

Lundsbrunns Kurort • 533 72 Lundsbrunn • Telefon: 0511 - 571 90 • Fax 0511-574 66 • info@lundsbrunn.se