Kurortens eminenta Medhjälpare

Lundsbrunns Kurort har beslutat att lämna ledig kapacitet till Migrationsverkets förfogande, då asylboendesituationen i Sverige är ansträngd.

Lundsbrunns Kurort hoppas på att detta aggerande kan hjälpa några av våra medmänniskor att få
ordning på sin hårt drabbade tillvaro samt ge nytt hopp om en ljusare framtid.

Vi tackar våra underbara gäster, trogna affärspartner och våra tillgivna medborgare som alltid har stöttat oss och ödmjukt vädjar
om all hjälp som Ni kan avvara till våra nya boende.

Så snart det akuta behovet undanröjs, kommer Kurorten återuppta passande verksamhet.
Kurorten har alltid betjänat människor oavsett verksamtsform och det tänker vi fortsätta med även i framtiden.


Kontakt: stod@lundsbrunn.se
- Listan uppdateras kontinuerligt -

Här kommer kontaktuppgifter på dem olika organisationer som i samarbete med Lundsbrunns Kurort,
hjälper frivilliga att nå fram med sina hjälpinsatser.


 
                 


                          


          

Lundsbrunns Kurort • 533 72 Lundsbrunn • Telefon: 0511 - 571 90 • Fax 0511-574 66 • info@lundsbrunn.se